System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | Administracja



Pobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy oleju napędowego

data zamieszczenia : 2018-03-13      znak sprawy : T/1/PN/18




Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO