System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń

data zamieszczenia : 2018-08-07      znak sprawy : Z/29/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO