System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Lista ogłoszeń o dialogach technicznych

Przedmiot ogłoszeniaData zamieszczenia
:Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni wraz z montażem i uruchomieniem oraz zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlanych dostosowujących istniejącą kubaturę do dostarczonego wyposażenia2017-05-29
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00

Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO