System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

:Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: dostawa wyposażenia technologicznego Centralnej Sterylizatorni wraz z montażem i uruchomieniem oraz zaprojektowanie i wykonanie niezbędnych robót budowlanych dostosowujących istniejącą kubaturę do dostarczonego wyposażenia

data zamieszczenia : 2017-05-29

  • Ogłoszenie o dialogu technicznym
  • Formularz wniosku
  • Regulamin
  • Protokół końcowy  • Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO