System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Lista przetargów

Przedmiot ogłoszeniaData zamieszczenia
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na wywóz i utylizację odpadów medycznych 2020-12-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego 2020-12-28
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego2020-12-23
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy odczynników i testów na okres 2 lat2020-12-23
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego SIMPLE ERP oraz dostawę systemu BI 2020-12-23
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy antybiotyków2020-12-23
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na wywóz odpadów komunalnych 2020-12-22
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego do Zakładu Patomorfologii2020-12-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii2020-12-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy urządzeń do badań urologicznych2020-12-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego na Oddział Położniczo – Ginekologiczny 2020-12-17
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawę ultrasonografu urologicznego z wyposażeniem2020-12-17
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy naczyń biodegradowalnych jednorazowego użytku2020-12-17
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych, w tym opatrunków specjalistycznych oraz preparatów kosmetycznych2020-12-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej (z wieloletniego programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030)2020-11-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy sprzętu medycznego na Oddział Neurochirurgii2020-11-02
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy środków dezynfekcyjnych2020-11-02
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawę aparatu RTG z ramieniem C ("Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca" w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020" )2020-10-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych2020-10-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej (z wieloletniego programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020-2030)2020-10-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy sprzętu dla Oddziału Ortopedii2020-10-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy odczynników i osprzętu dla Laboratorium Mikrobiologicznego wraz z dzierżawą aparatów2020-10-13
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na wykonanie, dostawę i montaż zestawu kontenerowego do selekcji pacjentów przybywających do Szpitala (tzw. Triage) 2020-10-09
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy leków różnych2020-09-28
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich2020-09-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy zestawów do operacji bariatrycznych2020-09-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy urządzeń do badań urologicznych2020-09-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy towarów dla sklepu medycznego2020-08-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy radiofarmaceutyków2020-08-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy materiałów do UPS Masterys 100kVA i Masterys 40 kVA wraz z usługą naprawy poprzez ich wymianę oraz utylizacja zużytych materiałów 2020-07-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy środków dezynfekująco - myjących2020-07-02
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy wyrobów medycznych, w tym opatrunków specjalistycznych2020-06-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawę łóżek szpitalnych2020-06-02
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy radiofarmaceutyków2020-06-02
Zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu - znak sprawy Z/23/WR/20 (ID 339626) 2020-05-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na świadczenie usług konserwacji i naprawy dźwigów towarowo-osobowych i osobowych2020-05-07
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy zestawów zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu Medrad Stellant CT2020-04-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy materiałów zużywalnych do wykonywania aferezy i ciągłych terapii nerkozastępczych aparatem PLASAUTO, będącego w posiadaniu Zamawiającego2020-04-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawę dwóch ambulansów medycznych typu C w formie leasingu z opcją wykupu2020-03-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy materiałów do operacji zaćmy kompatybilnych z fakoemulsyfikatorem Centurion firmy Alcon, który aktualnie użytkuje Zamawiający oraz roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji 2020-03-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego 2020-02-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawę fabrycznie nowego sprzętu medycznego dla chirurgii bariatrycznej2020-02-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy zestawów do endoskopii i laparoskopii urologicznej2020-02-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy produktów cukierniczych2020-02-07
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy implantów neurochirurgicznych, zestawów do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa, czujników do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego ICP, zestawów do drenażu komorowego i lędźwiowego2020-02-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy materiałów zużywalnych do biopsji gruboigłowej piersi wspomaganej próżnią wraz z dzierżawą aparatu 2020-02-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy gazów medycznych ciekłych, skroplonych i sprężonych, mieszanin gazów, osprzętu do ich podawania oraz dzierżawa zbiorników, butli i osprzętu 2020-02-03
Zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu - znak sprawy Z/6/WR/20 (ID 305977) 2020-01-31
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na wywóz i utylizację odpadów medycznych 2020-01-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy produktów cukierniczych2020-01-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na wywóz i utylizację odpadów medycznych 2020-01-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na wywóz odpadów komunalnych2019-12-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego 2019-12-05
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów żywnościowych różnych2019-11-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów jednorazowych do wstrzykiwaczy kontrastu2019-11-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy immunoglobuliny 2019-10-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy sprzętu do zabiegów bariatrycznych oraz probówek do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia krwi wraz z dzierżawą trzech aparatów2019-10-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy akcesoriów stosowanych do pomiaru rzutu serca do aparatów Pulsion Medical Systems, będących w posiadaniu Zamawiającego 2019-10-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów kardiologicznych: kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resynchronizacji CRT-D wraz z wyposażeniem przystosowanym do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (proMRI) dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej2019-10-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku, protez naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Naczyń 2019-10-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę fabrycznie nowego ambulansu drogowego typu C wraz ze sprzętem medycznym2019-09-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy warzyw i owoców2019-09-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy naczyń z pulpy jednorazowej przeznaczonych do utylizacji w maceratorze oraz podstawek plastikowych 2019-09-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dzierżawę urządzeń do Centralnej Sterylizatorni2019-09-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę stentgraftów do aorty piersiowo-brzusznej dla Oddziału Chirurgii Naczyń2019-09-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy oleju napędowego 2019-09-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2019-08-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy immunoglobuliny2019-08-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy środków i artykułów czystości 2019-08-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy drobiu i wyrobów z drobiu 2019-07-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzenia automatycznej dystrybucji dawek jednostkowych leków 2019-07-11
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy soczewek oraz zestawów wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy2019-07-01
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2019-06-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dzierżawę procesora tkankowego typu próżniowego oraz barwiarki automatycznej dla Zakładu Patomorfologii 2019-05-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na naprawę aparatu RTG Allura Xper FD202019-05-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na naprawę aparatu AXIOM Luminos dRF2019-05-23
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy radiofarmaceutyków2019-05-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego 2019-05-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy produktów cukierniczych2019-05-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę, instalację i uruchomienie systemu ochrony poczty oraz firewall2019-05-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi (powtórzenie)2019-04-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów do zaopatrywania świeżego uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego2019-04-05
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów neurochirurgicznych2019-04-05
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów zużywalnych do zabiegów wykonywanych w technikach ciągłych, dializ cytrynianowych, hemofiltracji heparynowej, plazmaferezy do aparatów Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care, które posiada Zamawiający2019-04-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy towarów dla sklepu medycznego2019-04-01
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy mięsa i wyrobów mięsnych2019-03-28
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy worków i rękawic2019-03-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów serca wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej 2019-03-21
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę aparatu do pozaustrojowego utlenowania krwi2019-03-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy ziemniaków obranych2019-03-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi sterylizacji parowej2019-03-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy zestawów do wykonywania badań metodą immunonefelometrii wraz z dzierżawą aparatu 2019-03-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na sukcesywną dostawę materiałów biurowych 2019-03-19
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 2019-03-14
Negocjacje bez ogłoszenia o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej 2019-03-08
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantu neurochirurgicznego2019-03-05
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku2019-03-01
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy elektrod monopolarnych i bipolarnych do resekcji, kompatybilnych z resektoskopami firmy Olympus, które posiada Zamawiający 2019-02-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na sukcesywną dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych2019-02-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy produktów cukierniczych2019-02-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów zużywalnych do wstrzykiwacza kontrastu CT Expres 4D2019-01-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy pomp insulinowych2019-01-22
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów do sterylizacji2019-01-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego 2019-01-02
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy środka myjącego do rąk2018-11-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Cytostatycznej 2018-11-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów ortopedycznych, materiałów niezbędnych do implantacji oraz implantów neurochiurgicznych 2018-11-14
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów 2018-11-13
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy filtrów do klimatyzacji i wentylacji szpitalnych2018-10-31
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy warzyw i owoców2018-10-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi sterylizacji parowej2018-10-29
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 548 000 Euro na wykonanie wentylacji i klimatyzacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego2018-10-15
Przetarg nieogr. o wart. szac. powyżej równowartości 221 000 Euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019-2021, z uwzgl. ub. komunikacyjnych2018-10-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej2018-10-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego2018-10-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem, w formie leasingu z opcją wykupu 2018-09-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na naprawę aparatu Brilliance CT 64 Channel2018-09-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie opieki serwisowej systemu informatycznego SIMPLE ERP2018-09-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu 2018-09-13
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej2018-08-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Koronarograficznej i Angiograficznej oraz dla Oddziału Kardiochirurgii 2018-08-29
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich2018-08-17
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawę wyposażenia oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń 2018-08-07
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi sterylizacji parowej2018-08-06
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej2018-08-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę sprzętu jednorazowego do przygotowywania leków cytostatycznych2018-07-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy leków 2018-07-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę sprzętu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego2018-07-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych2018-07-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów żywnościowych różnych2018-07-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Gastroenterologii Dziecięcej 2018-07-09
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 548 000 Euro na remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację reg2018-06-29
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz stentgraftów dla Oddziału Kardiochirurgii 2018-06-29
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy włókien laserowych wraz z dzierżawą lasera holmowego 2018-06-19
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi serwisu systemu PACS oraz dostawę duplikatora do płyt CD/DVD wraz z oprogramowaniem i stacją sterującą 2018-06-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów neurochirurgicznych2018-06-08
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy środków dezynfekująco - myjących2018-06-07
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy leków (powtórzenie)2018-06-06
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Gastroenterologii Dziecięcej 2018-05-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy zestawów odczynników do preparatów cytologii płynnej do aparatu PrepStain US2 (system SurePath), który posiada Zamawiający oraz formaliny buforowanej 2018-05-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy endoprotez stawu kolanowego pierwotnych z systemem rewizyjnym antyalergicznych2018-05-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy włókien laserowych wraz z dzierżawą lasera holmowego 2018-05-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 2018-04-23
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku oraz asortymentów do krioablacji wraz z użyczeniem kriokonsoli dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej2018-04-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów opatrunkowych i obłożeń chirurgicznych (powtórzenie)2018-04-19
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Koronarograficznej i Angiograficznej oraz dla Oddziału Kardiochirurgii 2018-04-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów ortopedycznych oraz materiałów niezbędnych do implantacji2018-04-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej2018-04-17
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Koronarograficznej i Angiograficznej oraz dla Oddziału Kardiochirurgii 2018-04-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów szewnych chirurgicznych2018-04-11
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy asortymentów do chemoembolizacji, a także elektrod do zabiegów ablacji z dzierżawą aparatu do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej2018-04-03
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi sterylizacji parowej2018-03-29
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów ortopedycznych oraz materiałów niezbędnych do implantacji 2018-03-28
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy drenów i ostrzy do shavera firmy Bien Air, który posiada Zamawiający2018-03-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy radiofarmaceutyków2018-03-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Oddziału Chirurgii Naczyń 2018-03-26
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy mleka i przetworów mlecznych2018-03-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy oleju napędowego2018-03-13
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy leków2018-03-07
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Cytostatycznej 2018-02-22
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy leków2018-02-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawę aparatury i sprzętu medycznego do Pracowni Gastroenterologii Dziecięcej 2018-02-20
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego2018-02-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy zestawów do wykonywania badań metodą immunonefelometrii wraz z dzierżawą aparatu 2018-02-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy odzieży medycznej jednorazowego użytku 2018-02-01
Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 Euro w na usługę wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej 2018-01-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów szewnych chirurgicznych2018-01-24
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dzierżawę drukarek laserowych wraz z dostawami materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz dostawy papieru ksero 2018-01-22
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów serca wraz z wyposażeniem, elektrod oraz prowadników dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej 2018-01-18
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej 2018-01-16
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Pracowni Cytostatycznej 2018-01-16
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00

Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO