System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Lista ogłoszeń

Przedmiot ogłoszeniaData zamieszczenia
Wynik procedury zakupu na przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego oraz opracowanie na jego podstawie programu naprawczego, będącego podstawą do pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia szpitala oraz doradztwo eksperckie w procesie ubiegania się o pozyskanie tych środków2020-02-04 00:00:00
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie audytu organizacyjno-finansowego oraz opracowanie na jego podstawie programu naprawczego, będącego podstawą do pozyskania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia szpitala oraz doradztwo eksperckie w procesie ubiegania się o pozyskanie tych środków2020-01-24 00:00:00
Wynik przetargu na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej/usługowej/gastronomicznej, zlokalizowanych w obiekcie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17 2019-09-17 00:00:00
Przetarg na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej/usługowej/gastronomicznej, zlokalizowanych w obiekcie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17 - informacja z otwarcia ofert2019-09-05 00:00:00
Informacja o zakończeniu procedury na sprzedaż apteki ogólnodostępnej o nazwie „Apteka pod Solankami” położonej w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17 wydzielonej jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wraz z prawem najmu pomieszczeń oraz przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie wskazanej Apteki pod Solankami 2019-08-29 00:00:00
Przetarg na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej/usługowej/gastronomicznej, zlokalizowanych w obiekcie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17 2019-08-26 00:00:00
Sprzedaż apteki ogólnodostępnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z prawem najmu pomieszczeń oraz przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie Apteki - dokumentacja postępowania wraz z projektem umowy, Formularzem oferty2019-08-19 00:00:00
Zaproszenie do składania ofert na doradztwo w procesie przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę prawa handlowego (POWTÓRKA)2019-08-16 14:00:00
Informacja o zamknięciu procedury zakupu na doradztwo w procesie przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę prawa handlowego 2019-08-16 00:00:00
Zmiana treści zaproszenie do składania ofert na doradztwo w procesie przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę prawa handlowego 2019-08-05 00:00:00
Zaproszenie do składania ofert na doradztwo w procesie przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu w spółkę prawa handlowego 2019-07-26 00:00:00
Informacja o zamknięciu przetargu na sprzedaż apteki ogólnodostępnej o nazwie Apteka pod Solankami2019-07-22 00:00:00
Informacja o zamknięciu przetargu na sprzedaż apteki ogólnodostępnej o nazwie "Apteka pod Solankami" 2019-07-16 00:00:00
Przetarg na sprzedaż apteki ogólnodostępnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z prawem dzierżawy pomieszczeń - ogłoszenie, regulamin, istotne postanowienia umów sprzedaży i dzierżawy oraz formularz oferty (powtórzenie)2019-07-16 00:00:00
Przetarg na sprzedaż apteki ogólnodostępnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z prawem dzierżawy pomieszczeń - ogłoszenie, regulamin, opis techniczny, istotne postanowienia umów sprzedaży i dzierżawy oraz formularz oferty2019-07-05 00:00:00
Przetarg na sprzedaż apteki ogólnodostępnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z prawem dzierżawy pomieszczeń - korekta w zakresie opisu technicznego.2019-07-05 00:00:00
Wynik ogłoszenia na sprzedaż Gammakamery Symbia T o numerze seryjnym 10282018-12-14 00:00:00
Ogłoszenie III o sprzedaży Gammakamery Symbia T, Siemens Healthcarte, r. prod. 20082018-11-06 00:00:00
Ogłoszenie II o sprzedaży Gammakamery Symbia T, Siemens Healthcarte, r. prod. 20082018-10-22 00:00:00
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.10.2018 r. na sprzedaży wirówki labaratoryjnej ID- Centrifuge 6S2018-10-22 00:00:00
Ogłoszenie o wyniku sprzedaży wirówki labaratoryjnej ID- Centrifuge 6S2018-10-22 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży wirówki labaratoryjnej ID- Centrifuge 6S2018-10-08 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży Gammakamery Symbia T, Siemens Healthcarte, r. prod. 20082018-10-04 00:00:00
Ogłoszenie o wyniku dotyczy sprzedaży drukarki rentgenowskiej Agfa Drystar 5300 Laser Imager Tab2018-06-21 00:00:00
Informacja z otwarcia ofert cenowych złożonych w dniu 19.06.2018 r. na sprzedaż drukarki rentgenowskiej Agfa Drystar 5300 Laser Imager Tab2018-06-19 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży drukarki rentgenowskiej Afga Drystar 5300 Laser Imager Tab2018-06-05 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży mebli medycznych i niemedycznych - ogłoszenie II2018-02-16 00:00:00
Ogłoszenie o wyniku dotyczy wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „kuchni” z tunelem podziemnym położonej przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu2018-02-06 00:00:00
Informacja z otwarcia ofert cenowych złożonych w dniu 01.02.2018 r. na wycenę nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem „kuchni” z tunelem podziemnym położonej przy ul. Warszawskiej w Grudziądzu2018-02-01 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży mebli medycznych i niemedycznych2018-01-29 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży tokarki NF 400/239 Nr inwentarzowy T/0000322017-08-21 00:00:00
Ogłoszenie III o sprzedaży dwustopniowej spalarki odpadów medycznych typ SP-1502017-06-06 00:00:00
Ogłoszenie II o sprzedaży dwustopniowej spalarki odpadów medycznych typ SP-1502017-04-18 00:00:00
Ogłoszenie I o sprzedaży dwustopniowej spalarki odpadów medycznych typ SP-1502017-03-24 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży analizatora Olympus AU 400 2017-03-17 00:00:00
Unieważnienie przetargu nieograniczonego na sprzedaż analizatora Olympus AU 4000 rok produkcji 20032017-02-08 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży analizatora Olympus AU 400 2017-01-24 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży analizatora Olympus AU 400 2017-01-16 00:00:00
Ogłoszenie o sprzedaży analizatora Olympus AU 400 2016-12-30 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00
0000-00-00 00:00:00

Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO