System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg na sprzedaż apteki ogólnodostępnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z prawem dzierżawy pomieszczeń - ogłoszenie, regulamin, istotne postanowienia umów sprzedaży i dzierżawy oraz formularz oferty (powtórzenie)

data zamieszczenia : 2019-07-16 00:00:00

  • Ogłoszenie  • Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO