System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Sprzedaż apteki ogólnodostępnej jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z prawem najmu pomieszczeń oraz przeniesieniem zezwolenia na prowadzenie Apteki - dokumentacja postępowania wraz z projektem umowy, Formularzem oferty

data zamieszczenia : 2019-08-19 00:00:00

  • Ogłoszenie  • Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO