System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Zaproszenie do składania ofert - ogłoszenie o zamówieniu pn. Kwalifikacja wydatków na cele statutowe i inne oraz powiązanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych

data zamieszczenia : 2021-05-11 00:00:00

  • Ogłoszenie  • Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO