System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Odpowiedzi na zapytania jednego z Wykonawców wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego oraz przesunięciem terminu składania ofert - zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń do tlenoterapii wysokotlenowej.

data zamieszczenia : 2021-06-28 00:00:00

  • Ogłoszenie  • Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO