System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Zamkniecie zaproszenia do skladania ofert - ogloszenie o zamowieniu pn. Kwalifikacja wydatkow na cele statutowe i inne oraz powiazanych z tym konsekwencji prawno-podatkowych w podatku dochodowym od osob prawnych bez dokonania wybrania ktorejkolwiek oferty.

data zamieszczenia : 2021-07-02 00:00:00

  • Ogłoszenie  • Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO