System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy implantów kardiologicznych: kardiowerterów-defibrylatorów serca z funkcją resynchronizacji CRT-D wraz z wyposażeniem przystosowanym do wykonywania badań rezonansu magnetycznego (proMRI) dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej

data zamieszczenia : 2019-10-04      znak sprawy : Z/40/PN/19
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO