System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie obsługi technicznej i napraw bieżących samochodów będących własnością lub użytkowanych przez Zamawiającego

data zamieszczenia : 2019-12-05      znak sprawy : T/3/PN/19
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO