System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Zamówienie z wolnej ręki o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 214 000 euro na kompleksową dostawę paliwa gazowego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu - znak sprawy Z/6/WR/20 (ID 305977)

data zamieszczenia : 2020-01-31      znak sprawy : Z/6/WR/20
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO