System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy implantów neurochirurgicznych, zestawów do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa, czujników do pomiaru ciśnienia wewnątrzczaszkowego ICP, zestawów do drenażu komorowego i lędźwiowego

data zamieszczenia : 2020-02-03      znak sprawy : Z/5/PN/20
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO