System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy materiałów do operacji zaćmy kompatybilnych z fakoemulsyfikatorem Centurion firmy Alcon, który aktualnie użytkuje Zamawiający oraz roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji

data zamieszczenia : 2020-03-04      znak sprawy : Z/15/PN/20
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO