System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawy materiałów do UPS Masterys 100kVA i Masterys 40 kVA wraz z usługą naprawy poprzez ich wymianę oraz utylizacja zużytych materiałów

data zamieszczenia : 2020-07-03      znak sprawy : Z/44/PN/20
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO