System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na wykonanie, dostawę i montaż zestawu kontenerowego do selekcji pacjentów przybywających do Szpitala (tzw. Triage)

data zamieszczenia : 2020-10-09      znak sprawy : Z/67/PN/20
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO