System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 Euro na dostawę aparatu RTG z ramieniem C ("Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca" w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020" )

data zamieszczenia : 2020-10-30      znak sprawy : Z/70/PN/20
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO