System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy stymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów serca wraz z wyposażeniem, elektrod oraz prowadników dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej

data zamieszczenia : 2018-01-18      znak sprawy : Z/3/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO