System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dzierżawę drukarek laserowych wraz z dostawami materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz dostawy papieru ksero

data zamieszczenia : 2018-01-22      znak sprawy : TI/1/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO