System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy zestawów do wykonywania badań metodą immunonefelometrii wraz z dzierżawą aparatu

data zamieszczenia : 2018-02-15      znak sprawy : Z/6/PN/18

  • Ogłoszenie o zamówieniu
  • SIWZ

  •          - Zał 1. Formularze Cenowe
             - Formularz Oferty
  • Opis techniczny
  • JEDZ
  • Wyja¶nienia / modyfikacje

  • Ogłoszenie o wyniku postępowania

  • Odwołania
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO