System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego

data zamieszczenia : 2018-02-16      znak sprawy : Z/5/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO