System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy asortymentów do chemoembolizacji, a także elektrod do zabiegów ablacji z dzierżawą aparatu do termoablacji i termoresekcji prądem o częstotliwości radiowej

data zamieszczenia : 2018-04-03      znak sprawy : Z10/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO