System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy zestawów odczynników do preparatów cytologii płynnej do aparatu PrepStain US2 (system SurePath), który posiada Zamawiający oraz formaliny buforowanej

data zamieszczenia : 2018-05-10      znak sprawy : Z/18/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO