System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na świadczenie usługi serwisu systemu PACS oraz dostawę duplikatora do płyt CD/DVD wraz z oprogramowaniem i stacją sterującą

data zamieszczenia : 2018-06-12      znak sprawy : TI/2/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO