System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem, w formie leasingu z opcją wykupu

data zamieszczenia : 2018-09-26      znak sprawy : T/2/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO