System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieogr. o wart. szac. powyżej równowartości 221 000 Euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu na lata 2019-2021, z uwzgl. ub. komunikacyjnych

data zamieszczenia : 2018-10-10      znak sprawy : K/1/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO