System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 548 000 Euro na wykonanie wentylacji i klimatyzacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

data zamieszczenia : 2018-10-15      znak sprawy : DRE/2/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO