System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy elektrod monopolarnych i bipolarnych do resekcji, kompatybilnych z resektoskopami firmy Olympus, które posiada Zamawiający

data zamieszczenia : 2019-02-25      znak sprawy : Z/11/PN/19
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO