System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Negocjacje bez ogłoszenia o wartości szacunkowej powyżej równowartości 221 000 Euro na dostawy artykułów dla apteki ogólnodostępnej

data zamieszczenia : 2019-03-08      znak sprawy : AO/4/NBO/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO