System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy materiałów zużywalnych do zabiegów wykonywanych w technikach ciągłych, dializ cytrynianowych, hemofiltracji heparynowej, plazmaferezy do aparatów Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care, które posiada Zamawiający

data zamieszczenia : 2019-04-03      znak sprawy : Z/18/PN/19
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO