System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości 221 000 Euro na dostawy odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Analitycznego

data zamieszczenia : 2019-05-14      znak sprawy : Z/21/PN/19
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO