System Obsługi Przetargów -
Strona Główna | AdministracjaPobierz Adobe Acrobat Reader


Plan postępowań

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 5 548 000 Euro na remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej.

data zamieszczenia : 2018-06-29      znak sprawy : DRE/1/PN/18
Copyright © 2010 - 2019 by Paweł Szulc (pawelgrudz@gmail.com). Wszelkie prawa zastrzeżone| Klauzula informacyjna RODO